Opintorekisteriote

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

Liiketoimintayksikkö
Nimi:Niko Juhana Pyrhönen
Opiskelijanumero:H9280
Ryhmä:HTK15S1 / 5S
Pvm:1.12.2018
Moduuli / opintojakso Tunnus Pdi Op V_opTK_OpY_Op As 1 As 2 As 3 Pvm Opettaja A
TYÖELÄMÄVALMIUDET ZZP03Z 24 24.08.2015
ICT-valmiudet ZZPP0400 5S0I1 3 S 03.12.2015 Koskinen Teija
Osaajana kehittyminen ZZPP0500 5S0I1 5 S 03.09.2018 Immonen Jarkko
Työelämän englanti ZZPC0200 5S0I2 4 4 10.12.2015 Kotikoski Tuula
Työelämän ruotsi ZZPC0300 6SrI2 4 4 0 0 S 19.12.2016 Uotila Suvi
Työelämän viestintä ZZPC0400 5S0I2 3 4 03.12.2015 Oinonen Jaana
Yrittäjyys ZZPP0710 6K0I1 3 S 31.05.2016 Koskinen Teija
JAMK Innovaatioviikko ZZPP0720 6K0w1 2 S 11.04.2016 Laitinen Janne
ICT AMMATTILAISUUDEN PERUSTEET HTA01Z 49 24.08.2015
Web Page Development HTO102W0 5S0I2 5 5 15.01.2016 Immonen Jarkko
Web Multimedia HTG102W1 6K0I2 5 0 5 14.06.2016 Karhulahti Mika
Tietokannat HTO10400 6K0I2 5 4 30.05.2016 Immonen Jarkko
Liiketoimintaosaamisen perusteet HTL10201 5S0I1 3 1 3 5 27.04.2016 Koskinen Teija
Ohjelmointi HTO10104 5S0I2 7 3 20.01.2016 Kiviaho Niko
Työasemat HTI10301 5S0I2 5 3 20.01.2016 Tuikka Tommi
ICT-infrastruktuuri HTI10302 6K0I2 5 3 18.05.2016 Ratilainen Tero
Web-liiketoiminta HTL10202 6K0I1 8 4 06.06.2016 Bister Timo
Liiketalousmatematiikka HTL20700 7K0I1 3 1 3 5 07.06.2017 Koskinen Teija
Business Simulation HTL20800 7K0I1 3 2 1 3 23.05.2017 Bister Timo
PROJEKTIOPINNOT HTP02Z 59 03.05.2016
Ohjelmistotuotanto HTT20101 6S0I1 10 03.05.2016
Tuotekehitysprojekti HTP20800 6S0I1 40 40 5 22.06.2017 Kiviaho Niko
Asiakaslähtöiset hankkeet HTK30101 4 S 30.05.2016 Karhulahti Mika
Innovation and Design Thinking 1) HTK304W0 5 M 06.09.2018 Korkia-Aho Risto
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT HTSY2Z 28 02.11.2015
Managing Entrepreneurship in Latin America 1) 5 M 06.09.2018 Korkia-Aho Risto
South America Strategic Management 1) 5 M 06.09.2018 Korkia-Aho Risto
Learning Marketing and Sales in Latin America Context 1) 5 M 06.09.2018 Korkia-Aho Risto
Leadership and Negotiation in Latin Emerging Markets 1) 5 M 06.09.2018 Korkia-Aho Risto
HTML5 Game Development HTS301W2 6K0I1 5 02.11.2015
eBusiness HTL20201 7K0I1 3 1 1 10.11.2016
TUTKIMUS- JA KEHITYSOPINNOT HTK30Z 20 21.08.2017
Tutkimus ja kehittäminen ZZPP0610 7K0I1 5 5 5 4 10.10.2017 Bister Timo
Opinnäytetyö osa 1 HTK4Z110 7S0G1 5 21.08.2017
Opinnäytetyö osa 2 HTK4Z120 7S0G1 10 10.12.2018 Kiviaho Niko
Kypsyysnäyte HTK4Z310 7S0I1 0 30.08.2017
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT VAPAAZ 33 02.11.2015
Web-analytiikka HBD30300 6K0z1 5 5 23.04.2016
Music and Sound for Games KDMP0410 6K0z1 5 23.04.2016
English Conversation ZWCE1310 6K0Z1 5 4 11.05.2016 Vuorinen Paula
Opiskelijatutorointi ZZAJ0200 6K0Z1 5 S 11.05.2017 Oksanen Elina
Ruotsin tukiopinnot ZZCAR115 6K0L1 5 3 18.05.2016 Lehtonen Pirjo
Projekti: "Stage 142" 3 S 28.08.2017 Karhulahti Mika
Spanish Language and Communication Skills 1) 5 M 06.09.2018 Korkia-Aho Risto
Moduulien ulkopuoliset kurssit ZZZ

Opinnäytetyö

Tapahtuma T Pvm Lisätietoja Ed.koul.ohj Paikka Opettaja Op As
Projektinhallinta PK-mobiilipeliyrityksissä 1 10.12.2018 Zaibatsu Interactive Oy Kiviaho Niko

Ammattikorkeakouluista annetun asetuksen mukainen taito ruotsin kielessä

Suullinen arvosana: 2
Kirjallinen arvosana: 2

Opintojaksojen alaviitteet

1) Universidad Argentina de la Empresa

Ohjeita

A) X=suoritettu avoimessa ammattikorkeakoulussa, tyhjä=normaali suoritus

Suoritettujen opintojaksojen opintopisteet yhteensä:170
Suoritetun opinnäytetyön opintopisteet:0
Suoritetun harjoittelun opintopisteet: 0
Suoritetut opintopisteet yhteensä:170
Suoritetut osasuoritusten opintopisteet yhteensä:8
Suoritetut opintojaksojen ja osasuoritusten opintopisteet yhteensä:178
Suoritettujen opintojaksojen lukumäärä:24
Suoritettujen opintojaksojen arvosanojen keskiarvo:4
Suoritettujen opintojaksojen arvosanojen painotettu keskiarvo: 4.28
Selitys: Painotettu keskiarvo lasketaan seuraavasti: Kunkin opintojakson arvosana (numeroarvosana) kerrotaan opintojakson opintopistemäärällä. Opintopisteillä kerrotut arvosanat lasketaan yhteen. Tämä summa jaetaan opintojaksoista saadulla kokonaisopintopistemäärällä.